Videos

 Tự Tình Quê Hương by Tâm Đoan

This is a dance we did a long time ago for Thuy Nga Productions. We were under the name Lac Hong Dance at the time. Now we are Viet Cam Dance.

 

Rồng Tiên Huyền Sử

This is the dance that VietCamDance group (a.k.a. LacHongDance) performed in Phillipines for Van Son Entertainment.

 

Trăng Sơn Cước

Vũ Đòan Việt Cầm (Viet Cam Dance). Ca sĩ Mai Vy. Bài hát Trăng Sơn Cước (Highland Moon).

 

Home Videos