Classes

VIETNAMESE FLOK DANCE CLASS EVERY WEEKEND

SATURDAY & SUNDAY (From 1PM to 2:30PM)

Nhận trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Học sinh có khả năng sẽ trình diễn cùng với Vũ Đoàn Việt Cầm

Contact : vietcam.dance@yahoo.com

Studio Address : 10131 Westminster Ave. # 209, Garden Grove, CA 92843

(Inside Saigon Market, 2nd floor)